Wanneer is je kindje dysmatuur?

Een dysmature baby is een baby met een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur waarmee hij/zij geboren wordt. In Engelstalige landen spreekt met ook wel over Small for Gestational Age (S.G.A) oftewel klein voor de zwangerschapsduur. Deze term wordt gebruikt voor de kindjes die behoren tot de 2.3% kleinste kinderen.

Dysmaturiteit komt vaak voor bij baby’s die te vroeg geboren worden, maar het kan ook optreden bij een voldragen zwangerschap. In tegenstelling tot premuture baby’s zijn bij dysmature baby’s de organen vaak wel volledig ontwikkeld.

Wanneer een kindje te vroeggeboren is en een laag geboortegewicht heeft, dan spreekt men over dysmature prematuur. Wil je meer weten over vroeggeboorte? Lees dan ons artikel Wat is prematuur?

Kenmerken van een dysmature baby

 • Een dysmatuur kindje is mager.
 • Dysmaturen hebben een lager gewicht bij de zwangerschapsduur dan gebruikelijk bij de zwangerschapsduur.
 • Je kindje kan een lage bloedsuiker krijgen omdat er minder glucose in de lever opgeslagen ligt. Daardoor ontstaat sneller een glucosetekort.
 • Een dysmatuur kindje is vaak hongerig en onrustig.
 • Dysmature baby’s hebben vaak weinig onderhuids vetweefsel.
 • Een dysmature baby kan zich vaak moeilijker op temperatuur houden.
 • Vaak hebben dysmatuurtjes een relatief groot hoofd vergeleken met de rest van het lichaam.

Oorzaken van dysmaturiteit

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor een laag geboortegewicht bij de zwangerschapsduur. De oorzaak kan zowel bij moeder als bij het kindje liggen. In de praktijk blijkt echter ook regelmatig dat er geen duidelijk oorzaak is voor een laag geboortegewicht.

Bij de moeder kunnen de volgende factoren zorgen voor een dysmatuur geboren kindje:

 • De bloedtoevoer vanuit de placenta naar het kindje was onvoldoende waardoor het kindje minder voedingsstoffen en zuurstof kreeg. Dit kan ontstaan bij een meerlingzwangerschap, maar ook bij een hoge bloeddruk van de moeder of bij een zwangerschapsvergiftiging.
 • Stress bij de moeder kan negatieve gevolgen hebben voor het geboortegewicht van je kindje.
 • Roken, alcohol en drugs hebben een groeiremmend effect op de baby waardoor een laag geboortegewicht kan ontstaan.
 • Ondervoeding van de moeder kan ervoor zorgen dat er te weinig voedingstoffen naar het kindje gaan. Dit kan ertoe leiden dat je kindje te klein of te licht is bij de geboorte.
 • Verschillende infecties kunnen leiden tot een dysmatuur kindje. Enkele voorbeelden zijn Rode hond (Rubella) of de kattenziekte (Toxoplasmose). Deze infecties hebben effect op de werking van de placenta en de gezondheid van de moeder waardoor je kindje onvoldoende voedingstoffen krijgt.

Ook afwijkingen bij je kindje kunnen oorzaken zijn voor dysmaturiteit:

 • Er zijn verschillende chromosoomafwijkingen die voor een dysmatuur kindje kunnen zorgen. Het bekendste voorbeeld daarvan is het Syndroom van Down.
 • Er bestaan verschillende aangeboren afwijkingen die de groei van je kindje tijdens de zwangerschap verminderen. voorbeelden daarvan zijn afwijkingen in de bot- of spierontwikkeling, genetische aandoeningen of afwijkingen in de spijsvertering.
 • Wanneer je kindje geboren wordt uit een meerlingzwangerschap dan is er vaak sprake van een laag geboortegewicht. Je kindje moest alle voedingstoffen immers delen met zijn/haar broertje(s) en/of zusje(s).

Gevolgen voor je dysmature baby op latere leeftijd

Meestal komt het met een dysmature baby wel goed. Vaak is er in de beginperiode een ziekenhuisopname nodig om voldoende aan te sterken, maar na deze periode van extra zorg kan je kindje gewoon mee naar huis. De kans is groot dat je kind zich normaal ontwikkeld. Wel is er een verhoogd risico op een aantal problemen.

 • Een groeiachterstand komt bij ongeveer 20% van de dysmatuur geboren kindjes voor.
 • Lichamelijk beperkingen kunnen voorkomen bij dysmature baby’s als de oorzaak van het lage geboortegewicht een aangeboren afwijking is.
 • Verstandelijke beperkingen kunnen voorkomen bij dysmature baby’s als de oorzaak van het lage geboortegewicht een chromosoomafwijking is.
 • Overgewicht en Diabetes type 2 kunnen een gevolg zijn van dysmaturiteit.
 • Het metabool syndroom is een stofwisselingsziekte die veroorzaakt kan worden door geboorte met een laag geboortegewicht. Het metabool syndroom houdt verband met diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaakziekten.
 • Dysmature kindjes hebben een verhoogd risico op ADHD en autisme.